E-Förslag

Stöd för alla för att komma in på Storsjöteatern

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2022-06-12
Antal röster
11

Beskrivning
Ledstång på väggen.
Räcke i trappan på minst två ställen.

Inlämnat av
Janita Runudde