E-Förslag

Parkeringstillstånd för boende i centrum

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-05-29
Antal röster
14

Beskrivning
Bristen på parkeingplatser för boende i de centrala delarna av Östersund stor. Hyres- och bostadsrättsföreningar tillhandahåller ett begränsat antal platser för de som bor i respektive förening men antalet boende som står i kö för platserna är många. För att underlätta logistiskt för boende samt sänka parkerigsavgifterna borde en form av parkeringstillstånd för boende arbetas fram, likt det system de har i Stockholm.

Kortfattat ska de boende kunna parkera på gatan utanför fastigheten på samma premisser som besökande men till ett rimligare pris. Förslagsvis får varje hushåll registrera ett fordon för att inte uppta för många platser och tillståndet gäller inom ett begränsat område.

Inlämnat av
Carl Mikael Olander