E-Förslag

Uteservering

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2022-06-03
Antal röster
3

Beskrivning
Nu gäller för restauranger att de får anlägga och servera på utomhusserveringar from 1:a maj enligt andrahandsinformation. Om det stämmer föreslår jag att detta ändras till att gälla from skärtorsdagen. Vi har nu en stark inflyttning och invånarantalet ökar snabbt. Vi vill samtidigt ha en levande stad som även lockar utomsocknes gäster. Påsken är en trevlig högtid i Jämtland och ofta med bra väder, vilket inte alltid kan sägas om maj. Varför är staden död under påsk? Dags att höja servicenivån och den pressade restaurangbranschen efter pandemin bör ges bättre förutsättningar. Låt restaurangerna servera utomhus from påsk.

Inlämnat av
Björn Peter Ekholm