E-Förslag

Låt de kvinnor som lyft och utvecklat vår bygd synas!

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2022-03-05
Antal röster
29

Beskrivning
Vi har fantastiska tavlor och annan konst i våra offentliga lokaler.
Det finns porträtt och statyer på många viktiga människor som har åstadkommit mycket för vår stad och länet i stort.
Men det finns otroligt få på kvinnor. Om en tittar på de avbildningar som finns runtomkring oss är det nästan uteslutande på män.

Jag har svårt att tro att det inte finns några kvinnor som åstadkommit saker i Östersund och/eller Jämtland och jag har ännu svårare att tro att de som beslutar idag inte vill lyfta fram dessa kvinnor
Sanningen är ju den att det har funnits minst lika många fantastiska kvinnor genom historien som har åstadkommit otroligt saker för vår stad/län men de finns inte representerade varken i rådhuset eller i vår historieskrivning.
Det är dags att ändra på det!

Jag vill att kommunen ser över och kompletterar de tavlor och statyer som finns i det offentliga rummet med 50% avbildningar på framstående kvinnor, och samtidigt utökar kriterierna för vad som anses framgångsrikt. Kvinnor genom historien har inte haft samma möjligheter som män att få maktpositioner, leda stora företag osv utan de har istället fått arbeta med sämre förutsättningar och hårdare krav. Därför kan inte ramen kring vad som anses vara framgångsrikt utgå från endast det som män kunde genomföra utan måste även inkludera kvinnors förutsättningar. Tex en kvinna som drivit gästgifveri har tex skapat fantastiska förutsättningar för staden men aldrig fått erkännande för det. Likväl som de kvinnor som agerade och samlade in underskrifter för kvinnors rösträtt. Det finns mängder med kvinnor som uträttat stordåd men aldrig får synas i det offentliga rummet eftersom det rummet upptas av män.

Att lyfta fram även dessa kvinnor och deras kamp skulle visa att Östersund och Jämtland inser vikten av insatser från både män och kvinnor. Både idag, igår och imorgon.
Självklart skall även samiska och utrikesfödda kvinnor inkluderas i detta och kommunen kan med fördel ta hjälp av jamtli, föreningen Meja, politiska föreningar, fackförbund eller andra liknande föreningar och institutioner som kan hjälpa till med namn och bakgrundshistoria för respektive kvinna.
Om det saknas målade porträtt går det måla nya i samma stil som de befintliga porträtt som idag finns på män.

Låt oss lyfta fram även de kvinnor som varit med och byggt upp vår fantastiska bygd och ge dem det erkännande de förtjänar!

Inlämnat av
SUSANNE PERSSON