E-Förslag

Hållbar odling- stadsodling

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-02-21
Antal röster
19

Beskrivning
Satsning på hållbar odling

Hur tänker ni kring vår framtid? Matförsörjningen och livsmedelskonsumtionen är en aktuell fråga när vi talar om hur vi i framtiden ska kunna försörja oss och äta hållbart. Har ni några konkreta lösningar? Om inte annat har vi det.
Vi tror på en hållbar odling genom att nyttja varje yta som vi kan ta del av. Vi har en lösning som kommer gynna samhällsekonomin som går ut på att nyttja våra lokala ekosystemtjänster, samtidigt som vi minskar importerna av besprutade livsmedel. Genom att stödja exempelvis grönsaksodlingarna i Marocko så bidrar vi till dåliga arbetsförhållanden som vår demokrati säger emot. Parallellt med detta, finner vi en lösning på den svenska arbetslösheten när nya dörrar öppnas för en ny marknad och en ny forskning.
Idag äter vi inte hållbart. Vår höga köttkonsumtion och vårt ohållbara odlande bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläppen ökar när vi transporterar varor från odlingarna men även från jordbruken och djurhållningens biologiska processer. Dessa släpper nämligen ut metan och lustgas som är två av våra starkaste växthusgaser. Samtidigt leder våra stora odlingar till övergödningar som resulterar i algblomningar och bottendöd. Detta för att växtnäringsämnen läcker ut från odlingsmarkerna som i sin tur rinner ut till sjöar och hav.
Eftersom befolkningsökningen skenar i väg så behöver vi producera en större mängd mat. Vi kommer därför behöva expandera våra odlingar vilket kommer leda till att vi kommer behöva utnyttja större ytor som kommer påverka den biologiska mångfalden på grund av intrång på dess naturliga habitat. Det är en av anledningarna till att vi bör satsa på stadsodlingar.
Denna nya satsning kan ge möjligheter till en lokalt odlad mat för oss medborgare, samtidigt som det resulterar i gröna städer med en renare luft. Dessutom har odlingarna visat i en ökad gemenskap bland invånarna. Vi kommer därför kunna satsa på att bygga fler bostäder och den gröna framtiden kommer hjälpa oss att bryta segregationen.
En väg att gå är genom att använda oss av akvaponik. Akvaponik ses som ett hållbart livsmedelsproduktionssystem där konventionellt vattenbruk med hydroponisk odling samspelar i en symbiotisk natur. Med andra ord är akvaponi en kretsloppsodling där näringsrikt vatten från fisktankar förflyttas till växthus där växterna i sin tur kan ta upp näringen ur vattnet. Näringen kan sedan genom återvinning, återigen användas till fiskodlingen.
Dessa hållbara odlingar kan i princip planteras vart som helst då de inte är beroende av något solljus. Odlingarna kan placeras i: Garage, garderober och källare. Utöver detta finns flera andra metoder som odlingar på hustak och balkonger. Så för en säker framtid, vill vi satsa på en ekonomisk, ekologisk och social hållbar odling, vilket vi gör genom dessa stadsodlingar!

Med vänliga hälsningar
Agnes Qvarngård & Lea Johansson
Wargentinskolan

Inlämnat av
Agnes Qvarngård