E-Förslag

Medborgarförslag väghållning vintertid

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-02-10
Antal röster
9

Beskrivning
Från Remonthagen i förlängningen av Fyrvallavägen fortsätter den gamla militärvägen som gång/cykelväg ner mot och över E14 för att sluta vid körvägen mot stenbrottet vid Rannåsen.
Den här gång/cykelvägen (grus) är ju inte jämförbar med övriga gång/cykelvägar inom staden, utan är närmast en motionsslinga med mycket joggare och folk med hundar både sommar- och vintertid.
Vintertid skulle den också vara utmärkt för de som fortfarande försöker upprätthålla en urgammal kultur, nämligen att ta sig fram med spark.
Detta förutsätter att kommunen ändrar sin vinterväghållning för denna sträcka och bannlyser all sandning. Dessutom måste plogning ske på ett mer varsamt sätt än som nu sker, då plogbladet sätts alltför djupt ner i grusvägen. Ett alternativ till att ploga denna sträcka kunde ju vara att köra den med pistmaskin, vilket normalt skapar ett tillräckligt hårt underlag för både promenader och sparkåkning. Backen ner mot E14 skulle också vara en uppskattad kälkbacke för alla barnfamiljer i området.
Dessutom skulle det problem som nu är, att plogförare inte tar någon hänsyn till att vägen korsas av kommunens preparerade skidspår på två ställen. Detta innebär att skidåkare, som på ena stället kommer i full fart i en nedförsbacke och inte är helt medveten om grusvägen, kan få sina skidor förstörda vid överfart och dessutom köra ikull och skada sig.
För övrigt borde det finnas en generell regel för snöröjning/sandning inom kommunen, att där kommunens skidspår korsar en väg, skall uppehåll i sandning ske och plogning skall ske med några cm:s förhöjt plogblad. Kommunens olika funktioner skall väl samarbeta och inte förstöra för varandra.

Inlämnat av
Sten Ernst Bredberg