E-Förslag

Odensala - Lillsjön än mer attraktivt.

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2021-12-27
Antal röster
43

Beskrivning
Mitt medborgarförslag är att gång- o cykelvägen dom kommer från koporten intill dagis Stallet och går mot Lillsjön förlängs.
Nu slutar den underhållna och snöröjda delen vid bussgatan. Fortsätt snöröja den och låt den ansluta mot slingan runt Lillsjön.
Samtidigt, låt den delen samt övrig obelyst del av Lillsjöslingan bli belyst.
Ett underbart område skulle på det sättet bli än mer mysigt och attraktivt och tillgängligt.

Inlämnat av
URBAN SUNDIN