E-Förslag

Större gymnastiksal

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-12-18
Antal röster
2

Beskrivning
Hej.

Jag ser ett behov av att få en större gymnastikhall i orrviken skola. Det är många barn som går i skolans därav många barn som också bor runt omkring Orrviken. Många barn kräver fritidsaktiviteter för att kunna bidra till ett hälsosammare liv. Idag sitter barnen för mycket med datorn, telefon och padda ...även i skolan!

Vi behöver en större gymnastikhall, där vi kan ha aktiviteter året runt. Jag pratar om aktiviteter för barn såsom innebandy, basket, fotboll, pingis, badminton, handboll, gymnastik, mm,mm. Idag finns det inte utrymme för att kunna bedriva en verksamhet i denna befintliga gymnastiksal.

Vi har en fotbollsplan en bit ovanför skolan, super bra. Men det krävs mera. Barnen skriker efter aktiviteter. Den nya gymnastikhallen skulle lätt få en stor grupp med barn som vill aktiverar sig och känna glädjen i en lagsport, eller enskild sport. Att barnen hittar en gemenskap i idrotter är superviktigt för barnens lärande och hälsa.

Jag vet att kommunen blivit erbjuden att köpa mark bredvid skolan för att just kunna bygga en idrottshall. Kom igen nu, det behövs nu. Eller nyss!

Vi måste satsa på barnen!

Inlämnat av
John Andreas Sjöström