E-Förslag

Slåttervägen/Odenskogsvägen

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-12-20
Antal röster
0

Beskrivning
Se över aktuell korsning då det är närmast omöjligt att ta sig ut/in på slåttervägen vid rusningstrafik. Långa köer och det trafikljus som finns en bit upp på odeskogsvägen skapar ännu mer köer
Förslag rondell alt trafikljus i nämna korsning

Inlämnat av
Evy Margaretha Leijon