E-Förslag

Häck/övergångsställe

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2021-11-26
Antal röster
8

Beskrivning
Mellan stätion västra och Gränsgatan på Strandgatan 2 övergångsställen med dålig sikt, skymd sikt att se gående. Det vore bra om häcken togs bort ett par meter intill övergångsställerna så både biltrafikanter och gående/cyklar ser bättre. Även säkerhet.

Inlämnat av
LISELOTTE JONASSON