E-Förslag

Motverka trapphushäng i Valhall

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-11-11
Antal röster
5

Beskrivning
Mitt förslag är att Östersunds kommun ska införa modellen "Trygga trappan" i Valhalls bostadsområde.

Malmö stad har utvecklat modellen "Trygga trappan". Syftet är att öka tryggheten i ett område genom att motverka "trapphushäng", d.v.s. att obehöriga personer återkommande uppehåller sig i trapphusen. Modellen har visat på goda resultat och har börjat anammas av andra kommuner. Den bygger på ett samarbete mellan kommunen, bostadsbolaget och polisen där man kan fånga upp dessa personer och få dem att välja andra vägar i livet än att sitta i trapphus.

Det är ett ökande problem för mig och andra som bor i Östersundshems lägenheter i Valhall att det vistas obehöriga i trapphusen. Man skulle kunna säga att trapphusen används som fritidsgård. Så mitt förslag är att Östersunds kommun ska införa modellen "Trygga trappan" i Valhalls bostadsområde.

Här några citat från olika kommuner och bostadsbolag om Trygga trappan:

Stockholms stad:
"? I korthet går modellen ut på att polisen bötfäller de som hänger i trapphuset för olaga intrång, samtidigt som kommunen gör sociala insatser för ungdomarna. Det har visat sig vara en mycket effektiv metod [...]"
källa: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/stockholmarnas-fokus/trygghet/exempel-fran-vara-verksamheter/sa-blir-boendet-tryggare/

Svenska bostäder:
"Om olagligt häng förekommer kommer Polisen att ge en varning vid ett första tillfälle, påträffas personen igen kan Polisen ge böter direkt på plats. Om minderåriga påträffas kommer målsman att meddelas och socialen kommer att få en orosanmälan.
Hyresgästerna som bor på adresserna är informerade och det sitter uppe dekaler i de trapphus som ingår i projektet."
källa: https://www.svenskabostader.se/om-oss/press-och-media/nyheter/trygga-trappan--nytt-samarbete-med-polisen/


Göteborgs stad/Bostadsbolaget:
"Polisen har alltid kunnat avvisa personer som gör sig skyldiga till olaga intrång men det är inte alltid som det har slutat med en polisanmälan. I samband med att Trygga trappan nu införts finns en generell överenskommelse med Bostadsbolaget att polisen även kan göra en anmälan utan att först behöva kontakta Bostadsbolaget."
" [...] det har en avskräckande effekt.
? Det är klart att sådant här sprider sig ganska fort. Att man faktiskt kan få böter om man hänger på ställen där man inte ska, [...]"
källa:https://bostadsbolaget.se/trygga-trappor/

Inlämnat av
ANNA NORIN