E-Förslag

Förbättring av övergångsställe

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2021-10-23
Antal röster
50

Beskrivning
Övergångsställe Frösön - där gång/cykelväg Borgstigen korsar Önevägen och sen övergår till Fornborgsvägen behöver åtgärdas. 

Övergångsstället finns rätt direkt efter rondellen, ligger några meter innan skyltar med hastighetssänkning till 30, och är det första av ställen där gångtrafikanter och cyklister korsar Önevägen inför vidare färd mot bland annat förskolor och grundskolor.

Förare av motorburna fordon som i nuläget passerar från rondellen, kan/vill/hinner inte uppfatta att övergångsställe finns och/eller att ta hänsyn till hastighetssänkning i tid. Flertalet förare kör såklart förträffligt - dock finns det i nuläget för många som inte gör det. 
Fler förtydligande skyltar för förståelse att det rör sig många barn i området, uppmärksamhetsbelysning under ex vis morgontrafik, farthinder, hastighetssänkningsskyltar framflyttade eller annat som kommunens trafikplanerare kan komma fram till vara lämpligt, är önskvärt 

Tack på förhand
Elever och personal  

Bifogade filer
Borgstigen 2021-09-20.JPG

Inlämnat av
ANNIKA HAMMARQVIST