E-Förslag

Saltfritt Östersund

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-10-01
Antal röster
69

Beskrivning
Stopp för salt på vägar och gator inom Östersunds kommun. Vi ska vara långsiktigt rädd om våra fordon, byggnader och närmiljö. Saltspridning är inte det.

Varmare klimat riskerar halkbekämpning i större utsträckning än snöröjning.
Salt är omtyckt metod som dock inte kan påvisa några dokumenterade fördelar, men många nackdelar. Dessa borde uppmärksammas och beaktas av stadens ledning.

Vid saltning av vägar finns mycket skrivet om risken för grundvattenpåverkan pga saltet. Inom Östersunds stad leder dagvattenbrunnar ut i Storsjön, stadens färskvatten. Östersunds kommun borde ha en policy att salt inte ska användas på de vägar och gator kommunen bestämmer över. Inom city som i resten av kommunen.

Inlämnat av
Oskar Anders Blomqvist