E-Förslag

Korsningen Fröjavägen-Frösövägen, rondell önskas

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-02-10
Antal röster
9

Beskrivning
Fröjavägens anslutning till stora ?Frösö Sjukhusrondellen? går via en farlig korsning med Frösövägen, där uppenbarligen Fröjavägen är huvudled...
Gör en rondell där så flyter trafiken mycket bättre! Tillräcklig plats torde finnas,
och som det nu är uppstår alltid tvekan och osäkerhet (och därmed farliga trafiksituationer) när flera motorfordon kommer till denna fyrvägskorsning samtidigt.

I kommunen finns en annan plats där två olika rondeller ligger nära varann dvs korsningen Rådhusgatan/Stuguvägen/Gränsgatan, och det fungerar väldigt bra!

Inlämnat av
BÖRJE NORHAGER