E-Förslag

Farthinder villaområde

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2021-09-30
Antal röster
38

Beskrivning
Jag och många av mina grannar har tröttnat på den hårt trafikerade genomfarten genom vårat villaområde på Bangårdsgatan.
Jag och många andra önskar att det upprättas fartgupp efter korsningen Freskvägen inpå Bangårdsgatan samt korsningen Odenbacken inpå Bangårdsgatan.
Vi har många barnfamiljer boendes längs denna gata och icke-boende trafikanter använder denna väg som en slags genväg. Hastigheten längs gatan är oroväckande hög och det är bara en tidsfråga innan det sker en olycka! Det känns helt orimligt att vårat villaområde skall fungera som en genomfart för "obehöriga".

Tack!

Inlämnat av
CHRISTOFFER HOVDEBY