E-Förslag

Fler sopkärl Frösö båthamn

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-08-12
Antal röster
6

Beskrivning
På sommaren är det mycket folk i rörelse vid grönområdet som sträcker sig från Badhusparken hela vägen bort mot Frösö Båthamn. När det är mycket folk i rörelse så genereras det mycket sopor och skräp vilket slängs i latrintummorna avsedda för hundbajs. Dessa är alldeles för få till antalet vilket gör att skräp slängs i anslutning till dessa och det hamnar mycket på marken.
Det hade varit väldigt uppskattat som boende på Norra Strandvägen om fler sopkärl sätts ut i det här området under sommaren, helst i anslutning till bryggorna vid Frösö båthamn men även på stora grönområdet mellan Badhusparken och båthamnen samt att öka antalet tömningar av befintliga latrintunnor per vecka.

Bifogar bild på hur det ofta ser ut vid latrintunnorna.

Hälsningar Filip

Bifogade filer
Överfull latrintunna.jpg

Inlämnat av
Nils Filip Ingelström