E-Förslag

Regler medborgarförslag

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2021-07-25
Antal röster
12

Beskrivning
1.
Det är orimligt att ett medborgarförslag ska hamna i "karantän" i två år pga liknande ärenden redan föreslagits. Det är ju uppenbart att ett sådant förslag då har ett behov att uppfylla och stöds av flera medborgare. Föreslår istället att dessa samtliga ärenden återaktualiseras för röstning och där de nya rösterna får ackumuleras från tidigare röstning. (Gäller även i kombination med punkt 3.)

2.
Liknande medborgarförslag är presenterade i en gruppering med tydlig förklaring om detta där man kan rösta på en eller flera av dessa.

3.
En månad är för kort tid för att fastställa trovärdigt stöd från medborgarna. Föreslår att röstning ska kunna ske under tre månader. Detta ska dock inte hindra kommunfullmäktige att agera på medborgarförslaget innan röstningen är avslutad.

4.
Kommunen måste kommunicera varje medborgarförslag för att säkerställa att majoriteten av invånarna har tillgång till dessa och kunna engagera sig för att rösta. Föreslår att varje medborgarförslag publiceras på Facebook, bibliotek och de gratistidningar (eller annan samhällsinformation som distribueras till hushållen) som finns i kommunen.

5.
Medborgare ska kunna rösta för både bifall och avslag på ett medborgarförslag.

Inlämnat av
ROBERT KALITTA