E-Förslag

Sänk hastighetsbegränsningen på Önevägen

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-07-10
Antal röster
17

Beskrivning
Förslaget gäller en förlängning av sträckan som har hastighetsbegränsning 30 km/h på Önevägen på Frösön. Förslaget innebär att hastighetsbegränsningen på Önevägen gäller hela vägen från Öneslingan (där nuvarande begränsning börjar) upp till korsningen vid Mjällevägen.
Idag är hastighetsbegränsningen 30 km/h från Öneslingan och fram till Önevägen 26. Sedan gäller hastigheten 40 km/h på resten av Önevägen upp till Valla Centrum.
Tidigare har hastighetsbegränsningen 30 km/h gällt för i stort sett hela den sträcka som förslaget innebär. De som bodde här då menar att trafiken var betydligt lugnare då. Det fanns trafikanter som överskred hastigheten, men då körde de kanske 40 km/h och inte 50-60 km/h, eller i många fall ännu snabbare, som läget är nu.
Längs Önevägen bor många barnfamiljer (bl.a. i BRF Boklok Mjälle samt vid Frösö Ängar). Förutom vid Arnjotskolan finns det ytterligare en skola, Waldorfskola, där skolelever dagligen kliver på och av bussen vid Önevägen samt förskolor i området. Cykel- och gångväg saknas från Arnljotskolan och västerut. Delvis är Önevägen rätt smal och kurvig. Det är inte alltid enkelt att med bil upptäcka gång- och cykeltrafikanter, särskilt barn, och kommer man med hög hastighet kan det vara för sent. Vissa av undertecknade har mer än en gång stoppat eller bromsat bilar i farliga situationer.
Vi som skriver medborgarförslaget bor längs Önevägen och upplever att det är väldigt många motorfordon som håller en mycket högre hastighet än 40 km/h, särskilt längs sträckan mellan Mjällebäcken och korsningen vid Mjällevägen som är mycket smal och saknar vägkanter på grund av björkallén. Vi har informerat oss om det är möjligt att anlägga fler väghinder eller blomlådor men fått besked att detta inte är möjligt då det är en bussgata. Vi har full förståelse för detta och vill betona att busstrafiken inte i någon nämnvärd utsträckning håller för hög hastighet utan det är framförallt privatbilister.
Ett antal barnfamiljer har valt att flytta härifrån då trafiksituationen känns för farlig. Även för äldre personer är det besvärligt att ta sig fram längs Önevägen. Är man t ex i behov av rullator är det väldigt svårt att ta sig fram längs Önevägen.
Vi föreslår alltså att hela sträckan från Öneslingan till korsningen vid Mjällevägen blir en zon för 30 km/h för att trygga framförallt barnens säkerhet. Ytterligare en åtgärd för att sänka trafikens hastighet skulle kunna vara att installera ett antal digitala hastighetsmätare längs sträckan som meddelar vilken hastighet trafikanten håller. Vi anser att det är rimligt att hastighetsbegränsningen kan sänkas utan att trafikflödet påverkas, de trafikanter som har bråttom kan välja Vallaleden istället.

Inlämnat av
SOFIA MARTIN