E-Förslag

Bygga ny fotbollshall i Östersunds kommun

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-07-08
Antal röster
286

Beskrivning
Under 2018/2019 så fördes diskussioner om en ny fotbollshall i Östersunds kommun. Kostnaden var beräknad till 50-60 miljoner kronor och skulle främst vara finansierad av olika företag. Hallen var tänkt att ligga på en yta mellan Berners och Hofvallen.

Ett medborgarförslag kring detta var upp till kommunstyrelsen där det yrkades på att kommunfullmäktige skulle ge avslag bland annat på grund av att det inte fanns någon beskrivning av investerare och driftbudget. När det kom upp i kommunfullmäktige så återremitterades istället ärendet och kommundirektören fick i uppdrag att utreda frågan ytterligare. Därefter verkar det inte finnas någon pågående process i ärendet.

Behovet av en ny fotbollshall har ökat ytterligare och det är väldigt många lag som konkurrerar om tider i ÖP-hallen, framförallt under vinterhalvåret. Fotbollen är den största idrotten i Sverige och Jämtland och kan därmed även anses vara den rörelseaktivitet som bidrar mest till framförallt barn och ungas hälsa.

Som det är idag så finns det alldeles för lite ytor att bedriva matcher och träningar på i Östersunds kommun. Detta gör det även svårt för nya barn- och ungdomslag att starta en väl fungerande verksamhet, framförallt om ambitionen är att bedriva idrotten även under delar av vinterhalvåret. Planbristen skapar även sämre förutsättningar för bildandet av fler tjejlag då det redan nu är svårt att få tränings- och matchtider.

I Krokoms kommun kommer det byggas en 11-manna fotbollshall i formatet ?airdome?, som är en typ av fotbollstält, till en planerad kostnad på 24 miljoner kronor. Att bygga en fotbollshall behöver därmed inte bli så dyrt som tidigare kalkyler visar.

I december 2019 slutfördes projektet Utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Östersunds kommun. I slutrapporten så rangordnades en inomhushall för fotboll endast som ett medelhögt behov.

Med anledning av ovanstående så föreslår jag härmed att Östersunds kommun fattar beslut om att upprätta en 11-manna inomhushall avsedd för fotboll och därmed även sätter en högre prioritering på detta. Målet med hallen ska vara att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att kunna utöva fotboll med goda förutsättningar samtidigt som det bidrar till en ökad jämställdhet då det ger utrymme för att bilda fler tjejlag.

Inlämnat av
ANDREAS LINDÉN